ควรใช้เครื่องซีลถุงประเภทใดดี ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของเรา

ในปัจจุบันนี้ มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เราสามารถจัดการกับเรื่องการถนอมอาหาร และการคงสภาพอาหารให้ยังคงสดใหม่เสมอได้มากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้ผู้ผลิตเอง ต่างก็คิดค้น เครื่องมือที่จะช่วยในการถนอมอาหาร และเก็บรักษารูปทรงรวมไปถึงคุณภาพความสดของอาหาร ให้ยังอยู่เหมือนเดิมใดมากที่สุด ดังนั้น อุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยและใช้งานได้ดีก็คือเครื่องซีลถุง ซึ่งหลายครัวเรือนอาจจะเลือกใช้กันอยู่แล้ว นอกจากเเรบสำหรับปิด และอาหารที่อยู่บนภาชนะให้มีความสวยงาม เปรียบเสมือนการปิดภาชนะก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นซึ่งเป็นการเก็บรักษาอาหารแบบชั่วคราวให้ยังมีความสดใหม่หรือยังคงมีรูปร่างสวยงามดังเดิม แต่ในส่วนของเครื่องซีลถุงนั้นเรียกว่าเป็นการเก็บรักษาสภาพของอาหาร ให้อยู่ได้ยาวนานกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการส่งออกการใช้คลื่นซีล ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะถนอมอาหารจนกว่าจะส่งไป จนถึงมือลูกค้า ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นผู้ประกอบการก็คือเครื่องซีลถุงมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

เครื่องซีลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • เครื่องซีลประเภทแรกเป็นเครื่องที่ใช้ระบบแมนนวล เป็นระบบที่เราจะต้องทำงานและจัดการเก็บบรรจุหีบห่อดันด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีระบบอัตโนมัติมารองรับ ซึ่งระบบอัตโนมัติที่ว่านี้จะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ในการที่จะใช้เป็นระบบสั่งการ ให้เครื่องนั้นสามารถ ทำงานในการบรรจุหีบห่อรวมไปถึงซีลถุงเพื่อเก็บอาหารได้เป็นอย่างดี แต่สำหรับระบบ Manual ก็ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญและสามารถใช้งานได้ไม่แพ้ระบบอื่น เพราะ เราสามารถกำหนดรูปแบบในการบรรจุ อีกทั้งตัวเครื่องยังมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปไหนได้อย่างสะดวก ดังนั้นข้อดีของเครื่องซีลถุงประเภทแมนนวล คือ เราสามารถทำงานได้ทุกที่เพียงแค่พบเครื่องนี้ติดกระเป๋าไปด้วยค่ะ
  • เครื่องซีลประเภทที่ใช้ระบบ Auto เป็นเครื่องซีลที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะค่อนข้างนิยมใช้เครื่องสิวประเภทนี้มากเพราะเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้กับกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรวดเร็วและความสะดวกสบาย แต่การใช้เครื่องประเภทนี้เราก็จะต้องรู้ และยอมรับในสิ่งหนึ่งคือตัวเครื่องค่อนข้างที่จะใหญ่และมีน้ำหนักมากการเคลื่อนย้ายอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักแต่ถ้าหากเราใช้เครื่องซีลถุงทำงานที่บ้านโดย การแพ็คของเพื่อที่จะจัดส่งให้กับลูกค้า ก็ถือว่าเครื่องซีลระบบออโต้เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องการแพ็คของจำนวนเยอะและต้องใช้เวลาในระยะสั้น นั่นเองค่ะ